Opbouw van de lessen

Hier vind je meer informatie over hoe de lesmethode Tekster werkt. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het schrijfonderwijs op de basisschool beter kan. Wij vinden het belangrijk dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, op basis van informatie uit de wetenschap over ‘wat werkt’.

materiaal

Wat zijn de belangrijke ingrediënten van Tekster?

Tekster is een lesmethode voor schrijfvaardigheid voor de bovenbouw van het basisonderwijs. In Tekster leren leerlingen een aanpak voor schrijftaken aan de hand van drie dieren: de VOS voor groep 6, de DODO voor groep 7 en de EKSTER voor groep 8. De dierennamen zijn acroniemen: de letters staan voor de stapjes in het schrijfproces.

Alle lessen in de methode zijn volgens deze stappen opgebouwd. Leerlingen schrijven uiteenlopende tekstsoorten volgens dit stappenplan, o.a. verhalen, brieven, recepten, uitnodigingen en krantenberichten.

vos-inkt-met pootjesdodo-met pootjesekster-met pootjes
Groep 6: VOS
Verzinnen
Ordenen
Schrijven
Groep 7: DODO
  Denken
  Ordenen
  Doen
  Overlezen
Groep 8: EKSTER
  Eerst nadenken
  Kiezen
  Schrijven
  Teruglezen
  Evalueren
  Reviseren

Waaruit bestaat de lesmethode?

logo

Tekster bestaat per leerjaar uit een introductieles over het acroniem en 19 unieke schrijflessen. Tekster is zowel op papier (in de vorm van een introductieboekje voor het acroniem plus een werkboek voor de leerling), als digitaal verkrijgbaar. Er is een docentenhandleiding met aanvullend filmmateriaal en er is een methode-onafhankelijk toets- en leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van leerlingen formatief te kunnen volgen. Nieuwsgierig hoe een Tekster-les eruit ziet? Bekijk hier een voorbeeldles